Organizace svateb

V současné době nabízejí svatební salony takzvanou "svatbu na klíč". Zajistí vše, na co si vzpomenete,  termín pro svatební obřad, včetně všech formalit, ale i taková speciální přání, jako je ohňostroj nebo let balónem. Při návštěvě svatebního salónu sdělíte jeho svatební koordinátorce vaše představy a požadavky, pokud žádné konkrétní představy nemáte, svatební poradkyně vám poskytne odbornou konzultaci, seznámí vás s existujícími možnostmi a ukáže nabídkový katalog. Po společné domluvě vyhotoví návrh, jak by vaše slavnost měla vypadat a stanoví přibližný rozpočet na požadované služby. Po odsouhlasení se s vámi svatební koordinátorka vždy po určité době se znovu sejde, abyste mohli průběžně konzultovat stav svatebních příprav, probrali případné změny a vyplnili formuláře pro matriční úřad, které vám svatební agentura obstará.

Pokud se rozhodnete pro využití služby svatba na klíč, učiňte tak tři až čtyři měsíce před obřadem. Agenturní poplatky činí 15 až 20 % celkových výdajů.

Další článek

Chateau Zbiroh
Zbiroh, Zámek Zbiroh č.p.1
Praha 10, Pod Rapidem 3
Restaurace Na Vlachovce
Praha 8, Zenklova 1327/217
Restaurace Sezóna a hotel Chvalská Tvrz, s.r.o.
Praha 9, Na Chvalské tvrzi 858/11
Zámek Trnová - Via Perfecta
Praha 5, Janáčkovo nábř. 55
Praha 3, Řipská 12
Praha 10 - Vršovice, 28. Pluku 7
Praha 6, Evropská 15
Praha 4, Pod Lysinami 474/1
Praha 4 - Krč, Před Nádražím 6
Praha 1, Karlova 12
Brno, Vídeňská 55
Praha 10, Vršovická 1525/1a
Rakvice, Dolní 829
Brno, Lučiny 23
Předboj u Prahy, Ke Tvrzi 7
Praha 6, Dr. Zikmunda Wintra 746/15
Žďár nad Sázavou, Brodská 1935
Praha 2, Blanická 2028/15
Netvořice, Nedvězí 1, Rabyně
Brno, Moravské nám.4
Bratislava, Radvanská 1
Praha 5, Kudrnova 234/6
Praha 9 - Letňany, Tupolevova 747
Benešov, K Přeložce 1021
Praha 1, Valdštejnské nám. 3
, Praha 1