Matriční úřady

Manželství se uzavírá v místě určeném úřady pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoliv místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

Přehled matričních úřadů.